TEDARİKÇİ RIZA BEYANI
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA TEDARİKÇİ AÇIK RIZA BEYANI
ATEF OUTDOOR AV MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”, “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Mahremiyetin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” ve ilgili mevzuat hükümleri hakkında bilgilendirildiğimi, 6698 sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin ATEF OUTDOOR AV MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile tüm bağlı ortaklıkları tarafından mevzuattaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, ilgili verilerin aktarılmasına, saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. ATEF OUTDOOR AV MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Şirket) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında tarafıma sunulan Aydınlatma Metnini okudum ve anladım. Aydınlatma metninde detaylı olarak belirtilen; veri sorumlusunun kimliği, işlenecek kişisel veriler, işlenme amaçları, kişisel verilerin aktarılması ile ilgili hususlar, kişisel verilerin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, sahip olduğum haklar hakkında ayrıntılı, tereddütte yer vermeyecek şekilde ve anlaşılır bir biçimde bilgilendirildim. Aydınlatma metni ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ışığında; Kimlik verileri, iletişim verileri, lokasyon verileri, finansal işlemlere ilişkin veriler, hukuki işlem verileri, müşteri işlem verileri, İmza, Telefon numarası, açık iş yeri adresi, e-posta adresi, Banka hesap/IBAN bilgisi, alacaklar toplamı, birikmiş borcu, tahsilat bilgisi, varsa talimatlı banka bilgisi, sözleşme bilgileri, Risk yönetimi için gerekli olması durumunda bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, ödenmemiş/gecikmeli ödeme sayısı, kredi ve risk bilgileri, teminat düzeyi, Arama kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgisi, talep bilgisi, sözleşme numarası, talep numarası, müşteri/muhatap numarası, Sürücü belgesinin olup olmadığı, SRC, Psikoteknik Belgeleri, Takometre kayıtları, sağlık bilgilerini içeren sağlık verileri, gerekiyorsa konaklama verileri, seyahat güzergahı, alışveriş geçmiş bilgileri, yararlanılan kampanyalar, kampanya verileri, promosyon ürünler, indirimli fiyat bilgisi, Hukuki bir konu veya dava bulunması durumunda adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, ihtarname/ihbarname, sözleşmeler, imza sirküleri/beyannameleri, aydınlatma ve açık rıza metinleri, fatura, vekâletname, çalıştığı şirket, departmanı, çalışma şekli, unvanı, imza sirküleri, Fotoğraf (Gerçek Kişi, Araç vb.), ses kayıtları, Kamera Kayıtları, Web site ziyaretinde IP adresi, konum bilgisi, çerezler, log kayıtları, dijital iz verisi, Sağlık Bilgisi (Ziyaret sırasında), Kullanıcının site içi aktiviteleri, kullanıcının fare (Mouse) hareketleri, Her türlü müşteri şikâyeti esnasında sorunun anlaşılması için tedarikçi tarafından paylaşılabilecek kişisel veriler, şikâyet/talep/öneri bilgileri, iletişim izni verilip verilmediği gibi Kişisel verilerimin (özel nitelikli olan ve olmayan) aynı metinde belirtilmiş olan amaçlar ve yasalar doğrultusunda işlenmesini, muhafazasını, ilgili kişiler/kurumlara aktarılmasını bu metnin tüm anlam ve sonuçlarının farkında ve bilincinde olduğumu özgür iradem ve açık rızam ile kabul ederim. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, hissedarlara, iş ortaklarına, iştirakler ve bağlı ortaklıklara, tedarikçilere, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, yurt dışında ilgili gerçek kişi , tüzel kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak ATEF OUTDOOR AV MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim. ATEF OUTDOOR AV MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve bağlı ortaklıkları tarafından Kişisel Verilerin ve İşlenmesi Hakkında bilgilendirildim, haklarımın ne olduğunu anladım ve kabul ediyorum. Kişisel verilerimin kullanılmasına, işlenmesine ve aktarılmasına açık şekilde rıza gösteriyor ve onay veriyorum. Açık Rıza Veren Veri Sahibi Tedarikçi Yetkilisi/Tedarikçi Çalışanının Adı Soyadı : TC Kimlik Numarası : İmza :
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.