Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim

ÇALIŞAN AÇIK RIZA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞAN AÇIK RIZA BEYANI ATEF OUTDOOR AV MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
tarafından 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”, “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Mahremiyetin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” ve ilgili mevzuat hükümleri hakkında bilgilendirildiğimi, 6698 sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin ATEF OUTDOOR AV MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile tüm bağlı ortaklıkları tarafından mevzuattaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, ilgili verilerin aktarılmasına, saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. Kişisel verilerimin veri sorumlusu sıfatıyla ATEF OUTDOOR AV MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; ATEF OUTDOOR AV MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ çalışanlarının en iyi ve güvenilir koşullar altında çalışabilmesi, iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yan haklar ve menfaatler süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi, ücret politikasının yürütülmesi, iç denetim, soruşturma ve istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetiminin sağlanması, yetenek, kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, işe giriş ve çıkış kayıtlarının tutulması amaçlarıyla; doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik verilerimin, adres verilerimin, iletişim verilerimin, lokasyon verilerimin, özlük verilerimin, hukuki işlem verilerimin, fiziksel mekan güvenliğine ilişkin verilerimin, işlem güvenliğine ilişkin verilerimin, risk yönetimine ilişkin verilerimin, finansal işlere ilişkin verilerimin, mesleki deneyim verilerimin, görsel ve işitsel kayıtlara ilişkin verilerimin, kimlikte din hanesinde bulunan verilerimin, sağlık verilerimin, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin verilerimin, biyometrik verilere ilişkin verilerimin, özel nitelikli kişisel verilere ilişkin verilerimin ve sair kişisel verilerimin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, hissedarlara, iş ortaklarına, iştirakler ve bağlı ortaklıklara, tedarikçilere, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, yurt dışında ilgili gerçek kişi , tüzel kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak ATEF OUTDOOR AV MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim. ATEF OUTDOOR AV MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve bağlı ortaklıkları tarafından Kişisel Verilerin ve İşlenmesi Hakkında bilgilendirildim, haklarımın ne olduğunu anladım ve kabul ediyorum. Kişisel verilerimin kullanılmasına, işlenmesine ve aktarılmasına açık şekilde rıza gösteriyor ve onay veriyorum. Açık Rıza Veren Veri Sahibi Çalışanın Adı Soyadı : TC Kimlik Numarası: İmza :
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.