müşteri aydınlatma metni
GERÇEK KİŞİ İŞVEREN MÜŞTERİ – TÜZEL KİŞİ İŞVEREN MÜŞTERİNİN GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİSİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞ FAALİYETLERİ KAPSAMINDA İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ Atef Outdoor Av Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) kişisel verilerinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, güvenli ve şeffaf bir biçimde işlenmesine büyük önem vermekte olup; işbu Aydınlatma Metni kişisel verilerinizin ne şekilde ve hangi amaçlarla işlendiğini ve bu konudaki tercihlerinizi nasıl yönetebileceğinizi açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ATEF OUTDOOR AV MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Şirket) tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir. Veri Sorumlusu Kimliği; Atef Outdoor Av Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ( Adres: İsmet Paşa Mahallesi Milli Egemenlik Cadde No: 4/A Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş, Tel: (0344) 214 67 56, Faks: (0344) 225 33 78 Websitesi: https://www.atef.com.tr/kvkk, Email: info@atef.com.tr, Mersis No: 0099053630400010 Aksu Vergi Dairesi VKN : 099 053 6304) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (Bundan sonra “KVKK” olarak ifade edilecektir.) ve ilgili mevzuat uyarınca çalışanların şirketimiz ile ilişkilerinde kişisel verilerinin korunmasında izlenecek usul ve esaslar hakkında bilgilendirme amacıyla işbu aydınlatma metni düzenlenerek ilan edilmiştir. Şirket olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizi; KVKK madde 4’ de belirtilen genel ilkeler KVKK 5. Maddede belirtilen şartlar doğrultusunda hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve meşru menfaatlerimiz açısından işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedileceğini, işleneceğini, muhafaza edileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. 1- İşlenen Kişisel Verileriniz Şirket tarafından, işlemeye konu olabilecek kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıdaki gibidir: Kimlik Verisi: Adı- Soyadı, TC kimlik numarası, cinsiyeti, uyruğu, doğum tarihi, anne adı, baba adı, kimlik seri numarası, imza, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durum, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti, pasaport bilgileri, görev ve unvan bilgisi, aile yakınları bilgisi. İletişim Verileri: Telefon numarası, e-posta adresi, açık adres bilgisi, şirket içi iletişim bilgileri (şirket telefon numarası, dâhili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi, kayıtlı e-posta adresi). Finansal Veriler: Banka IBAN numarası, kart numarası, kredi kartı bilgileri, mail order bilgileri, , ticari alış veriş durumunda risk yönetimi için gerekli olması durumunda bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, mal varlığı bilgileri. Pazarlama verileri: Alışveriş geçmişi bilgileri Hukuki İşlem Verileri: Hukuki bir konu veya dava bulunması durumunda adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler. Görsel ve İşitsel Veriler: Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları Web sitesi Kullanım Verileri: Kullanıcının site içi aktiviteleri, kullanıcının fare (Mouse) hareketleri, çerez kayıtları. Özel Nitelikli Kişisel Veri: Eski kimlik ibrazında din hanesinde bulunan din ibaresi, Eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı, sağlık verisi, kan grubu, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işitme testi, göz testi, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri, engellilik durumuna ait bilgiler, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri İşlem Güvenliği Verileri: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri. Müşteri İşlem Verisi: Fatura, senet, çek bilgilerini, sipariş bilgileri, talep bilgileri, şikayet bilgileri. Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi: İş yeri güvenlik kamera kayıtları. 2- Kişisel Verileri İşleme Amacı Kişisel verileriniz, KVKK’nın 10. Maddesi ve KVKK’nın 4. Maddesin kapsamında Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak şu amaçlarla işlenmektedir: Şirket’in müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, Ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi ve müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, Ödemelerin yapılması, verilen hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, Verilen ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve etkinlik yönetimi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin planlanması ve icrası, Müşteriler, tedarikçiler ve iş ortakları ile akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, Şirket’in finans ve/veya muhasebe, pazarlama işlerinin takibi, Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, Etkinlik yönetimi, Hukuki iş ve işlemleri takibi, Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin planlanması ve icrası, Müşteriler, tedarikçiler ve iş ortakları ile akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası ve risk yönetimi, amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 4. maddesinde belirtilen kişisel verilerin işlenme ilkelerine uygun olarak işlenecektir. 3- Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Müşterilerin kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü sözleşmenin kurulması, sözleşmenin ifası, bulunması halinde açık rıza ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, otomatik veya otomatik olmayan yollarla doğrudan veyahut dolaylı olarak sözlü, yazılı, elektronik olarak iletilen bilgiler, kamera kayıtları ile, hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla, internet sitelerimizdeki bilgi ve iletişim formları aracılığıyla ve sosyal medya mesajları, çağrı merkezimiz aracılığıyla ya da bayiler/mağazalar vasıtasıyla fiziki ortamda ve Şirketimizin düzenlediği veya katıldığı etkinliklerde, Şirket’in meşru menfaati gereği sizden ve/veya şirketinizi temsilen diğer temsilcilerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin diğer temsilcilerinin/çalışanları tarafından Şirketimize fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi, platformlarımıza bilgi girişi yapmanız ve internet ortamına 3. kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle, Şirket’in müşterilere etkili destek hizmeti verebilmeyi sağlamaya yönelik meşru menfaati nedeniyle telefon görüşmelerimiz sırasında elde ettiğimiz ses kayıtları aracılığıyla, Şirket’in platformunu geliştirmeye ve daha etkili hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği Çerez Politikamızda da detayları belirtildiği üzere web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi elektronik, fiziki, sözlü ve yazılı olarak topluyoruz. KVKK’nın 5. maddesinde yer alan hüküm uyarınca kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Kanun istisna olarak açık rıza aranmayacak halleri belirtmiştir. Kanunda açık hüküm bulunması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda açık rıza aranmaksızın kişisel veriler şirketimiz tarafından işlenebilecektir. Atef Outdoor Av Malzemeleri Sanayi Ürünleri Ticaret Limited Şirketi’nin faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenebilmektedir. 4- Kişisel Verilen Paylaşılması ve Aktarılması Şirketimiz tarafından elde edilen kişisel verileriniz; yukarıda yer alan Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; grup şirketlerine, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, hissedarlara, bağlı ortaklıklarımıza hukuken yetkili özel kişi ve kuruluşlara ve hukuken yetkili kamu kuruluşlarına işbu Aydınlatma Metni, Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve ilgili mevzuat kapsamında işlenmek üzere paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir. 5- Kişisel Verilerin Saklanma Süresi KVKK hükümlerine uygun olarak, iş bu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası göz önüne alınarak kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir. 6- Kişisel Verilerinize Karşı Kanuni Hakların Kanun’un 11. maddesine göre, kişisel veri sahipleri; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Şirket, talebin niteliğine göre kişisel veri sahiplerinin taleplerini en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Şirket’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Başvurunuzda; 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın, 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, 5. Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Başvurularınızı internet sitemizde yer alan KVKK Başvuru Formu ile yapabilirsiniz. Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin İsmet Paşa Mahallesi Milli Egemenlik Cadde No: 4/A Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresine verebilirsiniz. E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı info@atef.com.tr e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı atefoutdoor@hs01.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirket tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Şirket kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Veri Sorumlusu: Atef Outdoor Av Malzemeleri Sanayi Ürünleri Ticaret Limited Şirketi Adres: İsmet Paşa Mahallesi Milli Egemenlik Cadde No: 4/A Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş Mail: info@atef.com.tr İşbu Bilgilendirme Yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin Atef Outdoor Av Malzemeleri Sanayi Ürünleri Ticaret Limited Şirketi. tarafından metinde belirtilen şekillerde ve yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, 3. Kişilerle paylaşılmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. (Onay kutucuğunu işaretlemekle yukarıda belirtilen kişisel verilerinizin, belirtilen amaç ve sebeplerle toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, 3. Kişilerle paylaşılmasına rıza göstermiş olacaksınız
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.